Home > 커뮤니티 > 공지사항
 
제목 광주 전남 찾아오는 도예체험 학습안내
작성자 평촌도예공방
작성일자 2021-01-05
 


     학교로 직접 찾아가 체험학습 진행합니다.

     

                          광주 , 전남 '학교로 찾아오는 체험학습' 진행  

 

                      '찾아오는 체험학습' 진행문의

     

     062-266-8008 , 010-3632-8211

                                                                                    체험학습 진행비 상담후 결정가능

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


번호 제목 작성일자 조회수
1 광주 전남 찾아오는 도예체험 학습안내 HIT 2021-01-05 974